home

 

diensten

 
 
  Lezingen

Een lezing door mij is nooit letterlijk een "voorgelezen tekst", maar een op het moment van lezing opnieuw verteld verhaal, waardoor het resultaat levendig,  zeer interactief en een tikkeltje onvoorspelbaar is. Ik beperk mij niet voor wat betreft onderwerpen en ben in staat snel in te spelen op specifieke vragen en behoeftes. Voor mogelijke onderwerpen en wijze van uitwerking verwijs ik hier naar mijn artikelen en mijn tweets.

Cursussen

Cursussen zijn gericht op interactie, het opwekken van het denkproces en nooit op alleen maar het overdragen van informatie, inzichten of meningen.Cursussen kunnen op alle niveau's worden gegeven: beginners, gevorderden, experts. Lees verder.

 

Onderzoek

Bij het filosofisch onderzoek zet ik mijn vaardigheden als filosoof en organisatiedeskundige in. Het kan dan gaan om onderzoek naar proceskwaliteit, communicatie, invloeden op proces en kwaliteit. In een filosofische onderzoek kan er vanuit verschillende perspectieven licht geworpen worden op een kwestie. De filosoof integreert deze tot een zo volledig mogelijk beeld en beantwoording van door de klant gestelde vragen.

Socratisch gesprek

In een socratisch gesprek is het doel om vooronderstellingen, opvattingen, gevoelens en verwachtingen duidelijk te maken. Wat zijn de implicaties van en de verborgen ideeŽn in een gedachte? Hoe zien anderen dit? Het socratisch gesprek is ontleend aan Socrates  (470 v.Chr.- 399 v.Chr.), een Grieks filosoof die zelf geen uitgewerkte opgeschreven theorieŽn  had, maar die anderen bevroeg op wat ze eigenlijk dachten.

Ik kan een socratische dialoog met u voeren of er voor zorgen (modereren) dat dit tussen anderen gebeurt of ik kan een workshop geven waarin u wordt geleerd hoe een socratische dialoog uit te voeren en hoe het in allerhande situaties toe te passen.

 

Voorzitten/ organiseren
  1. Lagerhuis debat
  2. Themadagen: religie, waarheid, ethiek en vakgebied, vakmanschap, kwaliteit, missie,Ö.
  3. Voorzitten van debatten/ evaluaties
  4. Filosofische excursies
 
 
contact