cursussen

 
 
 home
 
     

Cursussen zijn gericht op interactie, het opwekken van het denkproces en nooit op alleen maar het overdragen van informatie, inzichten of meningen.

Cursussen kunnen op alle niveau's worden gegeven: beginners, gevorderden, experts.

De volgende cursusopzetten zijn mogelijk (afhankelijk van behoefte, onderwerp en context):

 1. hoorcolleges: bijvoorbeeld introductie tot de filsofie, filosofie per een deelgebied, filosofie van een wetenschap of fenomeen (massa media, kunst, sport)
 2. workshops: waarin cursisten vaardigheden worden bijgebracht en er wordt geoefend.
 3. gerichte cursus: het gaat hier om het bijbrengen van specifieke professionele vaardigheden op het gebied van communicatie en begrip. Deze vaardigheden worden getraind met behulp van een trainingsacteur. Deze cursus kan ook worden ingezet om vaardigheden van personeel te onderzoeken.
 4. Voorzitten van leesgroepen, gemeenschappelijk thema’s analyseren
 5. Onderwerpen van cursussen kunnen zijn:
  • Debatteren
  • Filosofische vaardigheden/ kritische denkvaardigheden. Download of bekijk de brochure.
  • Filosofie algemeen
  • Filosofie van communicatie
  • Begripsanalyse
  • Interpreteren
  • Voor mogelijke onderwerpen verwijs ik hier ook naar mijn artikelen.

 

 
 
 
 
 
 
planning
teksten
diensten
contact