teksten

 
 
    home
 
 1. De natuur van goed en kwaad, tekst bij een cursus over de biologische grondslagen van moraliteit. Bevat een samenvatting van Frans de Waal's boek, Van Nature Goed.
 2. Mens en moraliteit: tekst en presentatie bij een lezing over de biologie van moralitiet
 3. Sociale media. Powerpoint van een lezing.
 4. Tijd. Powerpoint van een lezing over tijd.
 5. Waarheid. Korte gedachten.
 6. Mens en taal. Tekst bij een lezing over taal.
 7. De assen van het denken. Wat zijn de mogelijke denkposities en waar gaan zij op terug?
 8. De koudeinvasies. Een kort woord over de grote aanvallen op de behaaglijkste illusies (God, mens, vrijheid).
 9. Het einde van de mens en regels voor het mensenpark. Over humanisme en een actueel begrip van de mens. Regels voor het Mensenpark van Sloterdijk wordt als interessant hedendaags attest geanalyseerd. Tekst voor een cursus in 2012.
 10. Over atheÔsme, seculariteit en de vervanging van God. Aan de hand van een moderne redelijke atheÔst (Alain de Botton), een moderne redelijke gelovige (Charles Taylor) en een inventarisatie van alle mogelijke denkposities wordt God's positie in de moderniteit geanalyseerd. Tekst voor een cursus in 2012.
 11. De vrije wil. Wat zijn de posities in een debat over de vrije wil, waar zijn ze op gebaseerd en natuurlijk: wat blijft er over van de vrije wil? Tekst voor een cursus in 2012.
 12. De wereldende wereld. Korte tekst over hoe kijken naar kunst duidelijk maakt wat "wereld" betekent.
 13. Begrijpen van elkaar. Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2012.
 14. Filosofisch denken (naar het boek van Roger Scruton). Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2011.
 15. Over denken. Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2010.
 16. De troost van de filosofie (naar het boek van Alain de Botton). Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2010.
 17. Cogito, ik denk (naar het boek van EA Le Coultre). Inleiding filosofie op basis van deelgebieden. Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2008.
 18. Over de Ethica van Aristoteles. Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2007.
 19. Taal.Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2007.
 20. Mens en taal. Een artikel van Hans Georg Gadamer, door mij vertaald. Een prachtige tekst.
 21. Wat is de mens? Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2006.
 22. Over de Faidros van Plato. Tekst bij een cursus voor de Volksuniversiteit Zuidlaren, 2005.
 23. Sloterdijk. Een samenvatting en interpretatie van het denken van Peter Sloterdijk.
 24. Het leven als project. Lezing uitgesproken op 29 september 2004 voor de volksuniversiteit Zuidlaren.
 25. Lof der Trivialiteit. Een lofzang op de alledaagse beleving.
 26. The Phenomenon of natural science. Dit artikel is verschenen in een elektronisch tijdschrift, Metaphysical Review.
 27. Husserls Leefwereld. Mijn afstudeerscriptie. Het leefwereld begrip van Husserl is een belangrijk uitgangspunt geweest voor de filosofen na Husserl, vooral omdat zich in het leefwereldbegrip van Husserl resten bevonden van hetzelfde rationalisme dat een belangrijke oorzaak was van de crisis die Husserl zelf signaleerde. Het leefwereldbegrip drukt in eerste instantie uit dat zin verkregen wordt in een niveau dat zelf buiten de rationaliteit en het bewustzijn ligt en er aan vooraf gaat.
 28. Wil, zijn en verschil. Een groot filosofisch vraagstuk is dat van het nihilisme, het ontbreken van een oprecht ervaren zin van het leven. Nietzsche, Heidegger en Derrida zijn tegelijk uitdrukking van de verschillende momenten in de ontwikkeling van het nihilisme als ook drie belangrijke pogingen tot een antwoord op het nihilisme. Ik probeer deze problematiek te beschrijven vanuit Heidegger's kritiek op Nietzsche en Derrida's kritiek op de kritiek van Heidegger op Nietzsche.
 29. Husserls weg in de geschiedenis. Een korter paper over Husserl.
 30. Funderingen van de transcendentiegedachte. Wat kan metafysica nog zijn in de twintigste, op elk terrein geseculariseerde, eeuw? Drie antwoorden worden behandeld en vergeleken in dit paper: dat van Whitehead, die een pragmatisch georiŽnteerde regelgeving voor de, zoals hij dat ziet, wetenschap van de samenhang (metafysica) geeft; dat van Wolfgang Cramer, die wijst op het alleen op reflexieve wijze te ontsluiten op zichzelf staande niveau van de transcendentiegedachte, dit vanuit een monadologische ontologie; en tenslotte het antwoord van Martin Heidegger die er op wijst dat wat een metafysica wil uitdrukken, de transcendentie of werkelijkheid, vanuit een wezenlijke ervaring, het belicht worden van en door het Zijn, moet worden begrepen en niet vanuit de waarneming of de voorstelling.
 31. Zijn, Bestaan en Realiteit. Centraal in deze paper staat het onto-theologisch denken, oftewel: het denken over het verband tussen God en het Zijn. Dit thema wordt dan wel ingeperkt tot vier figuren: Anselmus (met zijn ontologisch godsbewijs), Kant (met zijn kritiek op het ontologisch godsbewijs en de metafysika in het algemeen), Hegel (met zijn kritiek op Kants kritiek op de metafysika en zijn herwaardering van het ontologisch godsbewijs) en Dieter Henrich met zijn systematische onderzoek van de onto-theologische problematiek).
planning  
gedachten
diensten
contact